Điều kiện áp dụng
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Hải Sản 24h đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền.
Điều kiện trả hàng

Khách hàng đồng ý rằng anh/ chị chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Nhân viên Hải Sản 24h giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai khối lượng, chủng loại sản phẩm, v.vv…);
• Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà chúng tôi cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
Không được thay đổi ý định mua hàng, trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ sản phẩm giao kèm (nếu có), hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Hải Sản 24h khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

Chi phí trả hàng

Hải Sản 24h và Khách hàng sẽ trao đổi thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại. Nếu lỗi do Hải Sản 24h thì phí trả hàng do Hải Sản 24h trả, nếu do khách hàng muốn đổi trả sản phẩm khác thì khách hàng chịu mọi chi phí giao hàng 2 chiều.
Hoàn tiền cho Hàng trả lại
Hải Sản 24h sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi Hải Sản 24h đã nhận được Hàng trả lại như trong ảnh phản hồi của khách hàng. Tiền hoàn trả sẽ được chuyển trong vòng 24h vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.